Державна політика у сфері забезпечення прав осіб з інвалідністю базується на Конституції України, законах України, міжнародних угодах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постановах та інших актах Верховної Ради України, указах і розпорядженнях Президента України, постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актах. У статті 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю йдеться про визнання державами-учасницями права осіб з інвалідністю на освіту, реалізацію цього права без дискримінації й на підставі рівності можливостей. Сфера професійно-технічної освіти є надзвичайно важливою для забезпечення основних прав осіб з інвалідністю, оскільки забезпечує набуття певної професії, що є важливим для успішної їх самореалізації. Держава гарантує особам з інвалідністю професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. За інших рівних умов особи з інвалідністю мають переважне право на зарахування до професійно-технічних навчальних закладів.

Навчання учнів з порушеннями фізичного розвитку в Красноградському професійному ліцеї здійснюється в загальних групах разом з іншими учнями. Навчальний корпус ліцею облаштовано пантусом, кнопкою виклику. Учні з особливими потребами, які  навчаються в ліцеї забезпечуються одноразовим горячим харчуванням, першочергово  отримують стипендію згідно діючого законодавства Правил призначення стипендії у Красноградському професійному ліцеї.

Нормативно-правові документи на підставі яких складені робочі навчальні плани та програми для первинної професійної підготовки та повної загальної середньої освіти учнів Красноградського професійного ліцею у 2017/2018 навчальному році.

svidoctvo-at dodatok-at ліцензія додатокдоліцензіїjpg додатокліцензія2

kursorАрхівні матеріали до 2016 року >>